İlçe 2015201420132012201120102009200820072000199019851980197519701965
ALPU

Toplam:

11.526

11822

12.070

11.432

12.217

13.225

13.884

13.870

16.727

18.679

Erkek:

5.837

5975

6.037

5.717

6.086

6.642

6.915

6.888

8.300

9.221

Kadın:

5.689

5847

6.033

5.715

6.131

6.583

6.969

6.982

8.427

9.458

İlçe Merkezi:

11.526

11.822

12.070

7.678

8.285

5.238

5.487

5.497

5.708

5.087

Köy:

0

0

0

3.754

3.932

7.987

8.397

8.373

11.019

13.592

BEYLİKOVA

Toplam:

6.091

6083

6.387

6.247

6.253

6.789

7.136

7.450

10.506

10.946

Erkek:

3.042

3002

3.167

3.091

3.070

3.351

3.542

3.703

5.376

6.113

Kadın:

3.049

3081

3.220

3.156

3.183

3.438

3.594

3.747

5.130

4.833

İlçe Merkezi:

6.091

6.083

6.387

3.257

3.212

3.270

3.497

3.744

5.420

5.995

Köy:

0

0

0

2.990

3.041

3.519

3.639

3.706

5.086

4.951

ÇİFTELER

Toplam:

15.232

15513

15.651

15.911

16.392

16.716

16.676

16.840

16.936

18.545

20.073

25.955

25.649

24.954

24.567

23.306

Erkek:

7.643

7777

7.829

7.904

8.087

8.191

8.176

8.310

8.352

9.294

9.815

12.645

12.436

12.128

11.827

11.550

Kadın:

7.589

7736

7.822

8.007

8.305

8.525

8.500

8.530

8.584

9.251

10.258

13.310

13.213

12.826

12.740

11.756

İlçe Merkezi:

15.232

15.513

15.651

11.287

11.599

11.872

11.693

11.810

11.887

11.883

11.540

10.806

9.809

8.163

7.090

5.901

Köy:

0

0

0

4.624

4.793

4.844

4.983

5.030

5.049

6.662

8.533

15.149

15.840

16.791

17.477

17.405

GÜNYÜZÜ

Toplam:

5.970

6000

6.372

6.101

6.387

7025

7.316

7.678

8.135

16.508

15.310

25.955

25.649

24.954

24.567

23.306

Erkek:

2.889

2893

3.063

2.908

3.085

3404

3.543

3.739

3.968

8.204

7.340

12.645

12.436

12.128

11.827

11.550

Kadın:

3.081

3107

3.309

3.193

3.302

3621

3.773

3.939

4.167

8.304

7.970

13.310

13.213

12.826

12.740

11.756

İlçe Merkezi:

5.970

6.000

6.372

4.025

4.220

2104

2.153

2.312

1.824

4.737

3.804

10.806

9.809

8.163

7.090

5.901

Köy:

0

0

0

2.076

2.167

4921

5.163

5.366

6.311

11.771

11.506

15.149

15.840

16.791

17.477

17.405

HAN

Toplam:

1.959

2040

2.276

2.011

2.084

7025

2.260

2.488

2.526

3.681

4.277

25.955

25.649

24.954

24.567

23.306

Erkek:

998

1031

1.161

1.018

1.054

3404

1.136

1.242

1.274

1.916

2.060

12.645

12.436

12.128

11.827

11.550

Kadın:

961

1009

1.115

993

1.030

3621

1.124

1.246

1.252

1.765

2.217

13.310

13.213

12.826

12.740

11.756

İlçe Merkezi:

1.959

2.040

2.276

1.059

1.094

2104

1.107

1.266

1.298

2.050

1.874

10.806

9.809

8.163

7.090

5.901

Köy:

0

0

0

952

990

4921

1.153

1.222

1.228

1.631

2.403

15.149

15.840

16.791

17.477

17.405

İNÖNÜ

Toplam:

6.822

7006

7.260

5.889

5.949

7025

7.424

7.547

7.583

9.331

9.377

25.955

25.649

24.954

24.567

23.306

Erkek:

3.456

3549

3.664

2.968

3.006

3404

3.748

3.806

3.818

4.947

4.665

12.645

12.436

12.128

11.827

11.550

Kadın:

3.366

3457

3.596

2.921

2.943

3621

3.676

3.741

3.765

4.384

4.712

13.310

13.213

12.826

12.740

11.756

İlçe Merkezi:

6.822

7.006

7.260

3.966

3.959

2104

4.083

4.196

4.316

5.180

4.399

10.806

9.809

8.163

7.090

5.901

Köy:

0

0

0

1.923

1.990

4921

3.341

3.351

3.267

4.151

4.978

15.149

15.840

16.791

17.477

17.405

MAHMUDİYE

Toplam:

7.987

8221

8.466

8.439

8.654

7025

8.918

9.202

9.144

10.132

11.267

11.661

12.045

12.238

12.921

12.984

Erkek:

4.016

4123

4.241

4.208

4.287

3404

4.398

4.575

4.565

5.141

5.782

6.030

6.251

6.493

6.773

6.882

Kadın:

3.971

4098

4.225

4.231

4.367

3621

4.520

4.627

4.579

4.991

5.485

5.631

5.794

5.745

6.148

6.102

İlçe Merkezi:

7.987

8.221

8.466

4.622

4.731

2104

4.771

4.962

5.069

5.141

5.781

5.574

5.298

5.240

4.985

4.900

Köy:

0

0

0

3.817

3.923

4921

4.147

4.240

4.075

4.991

5.486

6.087

6.747

6.998

7.936

8.084

MİHALGAZİ

Toplam:

4.507

4412

3.483

3.505

3.188

7025

4.095

3.952

3.476

14.029

9.059

11.661

12.045

12.238

12.921

12.984

Erkek:

2.224

2192

1.705

1.708

1.558

3404

2.011

1.932

1.724

8.015

4.768

6.030

6.251

6.493

6.773

6.882

Kadın:

2.283

2220

1.778

1.797

1.630

3621

2.084

2.020

1.752

6.014

4.291

5.631

5.794

5.745

6.148

6.102

İlçe Merkezi:

4.507

4.412

3.483

2.324

2.468

2104

1.951

1.755

1.708

7.613

4.016

5.574

5.298

5.240

4.985

4.900

Köy:

0

0

0

1.181

720

4921

2.144

2.197

1.768

6.416

5.043

6.087

6.747

6.998

7.936

8.084

MİHALIÇCIK

Toplam:

8.850

9302

9.639

3.505

3.188

7025

4.095

3.952

3.476

18.696

24.088

35.838

37.191

38.312

41.275

42.271

Erkek:

4.531

4712

4.820

1.708

1.558

3404

2.011

1.932

1.724

9.241

12.048

17.980

18.366

18.865

20.047

21.130

Kadın:

4.319

4590

4.819

1.797

1.630

3621

2.084

2.020

1.752

9.455

12.040

17.858

18.825

19.447

21.228

21.141

İlçe Merkezi:

8.850

9.302

9.639

2.324

2.468

2104

1.951

1.755

1.708

4.706

4.473

4.403

4.102

4.004

3.871

3.704

Köy:

0

0

0

1.181

720

4921

2.144

2.197

1.768

13.990

19.615

31.435

33.089

34.308

37.404

38.567

ODUNPAZARI

Toplam:

383.523

376650

371.128

361.030

358.566

358.713

351.923

342.515

3.476

18.696

24.088

35.838

37.191

38.312

41.275

42.271

Erkek:

188.508

185282

182.581

178.286

177.063

176.579

173.913

169.591

1.724

9.241

12.048

17.980

18.366

18.865

20.047

21.130

Kadın:

195.015

191368

188.547

182.744

181.503

182.134

178.010

172.924

1.752

9.455

12.040

17.858

18.825

19.447

21.228

21.141

İlçe Merkezi:

383.523

376.650

371.128

361.030

358.566

351.852

344.720

335.807

1.708

4.706

4.473

4.403

4.102

4.004

3.871

3.704

Köy:

0

0

0

6.861

7.203

6.708

1.768

13.990

19.615

31.435

33.089

34.308

37.404

38.567

SARICAKAYA

Toplam:

5.678

5610

5.112

5.544

5.353

358.713

5.245

5.511

5.924

14.968

7.996

14.441

14.277

14.501

14.146

13.527

Erkek:

2.858

2801

2.528

2.741

2.609

176.579

2.543

2.665

2.885

7.786

4.137

7.287

7.247

7.330

6.665

6.734

Kadın:

2.820

2809

2.584

2.803

2.744

182.134

2.702

2.846

3.039

7.182

3.859

7.154

7.030

7.171

7.481

6.793

İlçe Merkezi:

5.678

5.610

5.112

3.278

3.144

351.852

2.150

2.318

2.508

7.942

3.672

3.005

2.832

3.219

2.601

1.891

Köy:

0

0

0

2.266

2.209

6.861

3.095

3.193

3.416

7.026

4.324

11.436

11.445

11.282

11.545

11.636

SEYİTGAZİ

Toplam:

13.753

14240

15.023

15.035

15.430

358.713

16.900

17.219

17.624

21.701

24.762

25.657

24.691

25.835

25.992

26.372

Erkek:

6.986

7247

7.612

7.543

7.736

176.579

8.503

8.560

8.799

10.938

12.197

12.981

12.129

12.976

12.621

13.005

Kadın:

6.767

6993

7.411

7.492

7.694

182.134

8.397

8.659

8.825

10.763

12.565

12.676

12.562

12.859

13.371

13.367

İlçe Merkezi:

13.753

14.240

15.023

7.877

8.130

351.852

2.940

3.035

3.197

3.281

3.223

3.600

2.910

2.819

2.556

2.612

Köy:

0

0

0

7.158

7.300

6.861

13.960

14.184

14.427

18.420

21.539

22.057

21.781

23.016

23.436

23.760

SİVRİHİSAR

Toplam:

21.265

21790

22.258

20.724

20.953

358.713

23.911

24.877

25.406

31.583

37.297

53.175

55.961

54.307

56.366

53.608

Erkek:

10.678

10890

11.094

10.333

10.465

176.579

11.708

12.341

12.553

15.681

18.061

26.060

27.475

27.090

27.347

26.261

Kadın:

10.587

10900

11.164

10.391

10.488

182.134

12.203

12.536

12.853

15.902

19.236

27.115

28.486

27.217

29.019

27.347

İlçe Merkezi:

21.265

21.790

22.258

11.920

12.173

351.852

9.733

10.080

10.293

10.574

10.490

10.083

9.541

8.713

8.429

7.442

Köy:

0

0

0

8.804

8.780

6.861

14.178

14.797

15.113

21.009

26.807

43.092

46.420

45.594

47.937

46.166

TEPEBAŞI

Toplam:

333.553

323631

314.599

300.182

291.114

358.713

279.982

271.732

25.406

31.583

37.297

53.175

55.961

54.307

56.366

53.608

Erkek:

168.539

163779

159.687

150.765

145.924

176.579

140.041

135.782

12.553

15.681

18.061

26.060

27.475

27.090

27.347

26.261

Kadın:

165.014

159852

154.912

149.417

145.190

182.134

139.941

135.950

12.853

15.902

19.236

27.115

28.486

27.217

29.019

27.347

İlçe Merkezi:

333.553

323.631

314.599

300.182

291.114

351.852

272.495

263.989

10.293

10.574

10.490

10.083

9.541

8.713

8.429

7.442

Köy:

0

0

0

6.861

7.487

7.743

15.113

21.009

26.807

43.092

46.420

45.594

47.937

46.166

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.